02-672-3799

תאריכים

סאמר סקול לונדון דתי: (17 ימים)

קבוצה א': 26/6-12/7 ב' תמוז – י"ח תמוז

קבוצה ב': 6/8-22/8 י"ד אב – ל' אב

 

סאמר סקול לונדון דתי מקוצר: (10 ימים)

קבוצה א': 26/6-5/7 ב' תמוז – י"א תמוז

קבוצה ב': 6/8-15/8 י"ד אב – כ"ג אב

 

סאמר סקול לונדון דתי מקוצר נפרד לבנות: (10 ימים)

15/8-24/8 כ"ג תמוז – ב' אלול

 

סאמר סקול ניו יורק דתי: (17 ימים)

4/7-20/7 י' תמוז – כ"ו תמוז

 

סאמר סקול ניו יורק דתי: (17 ימים)

8/8-17/8 ט"ז אב – כ"ה אב

 

חווית כדורגל בברצלונה : (9 ימים)

3/7-11/7  ט' – י"ז תמוז

 

מחנה חולה על כדורגל באנגליה: (9 ימים)

13/8-21/8 כ"א אב – כ"ט אב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל